MIZAN HYZMAT

Bozulmaýan gözegçilik ulgamynda hyzmatlary hödürleýär. Kebşirlenen sepleriň, turbalaryň we metal gurluşlaryň diagnostikasy. Bizde ähli zerur Ygtyýarnamalar we şahadatnamalar bar.

Gosmaça biziñ guramamyz dürli tehniki hyzmatlary hodurleyar, sular...

Mundan basgada yük göteriji mehanizimlere, ölçeyji serisdelere hyzmat etmekde uly tejribelerimiz bar

Biz islendik çylşyrymlylygy kepillendiriş we kepillikden soňky abatlaýyş işlerini ýerine ýetirýäris. Guramamyz ösýär we ulalyar. "Täze tehnologiýalaryň Entuziazmi we integrasiýasy" düşünjesine eýerýäris.

TOP